Kiêng xuất tinh sau 2h: Cải thiện tốc độ di động của tinh trùng trong tinh dịch

0
1703
Kiêng xuất tinh sau 2h: Cải thiện tốc độ di động của tinh trùng trong tinh dịch

Một xét nghiệm tinh dịch đồ bình thường luôn yêu cầu kiêng xuất tinh trong vòng từ 2 đến 7 ngày vì thể tích tinh dịch, mật độ và tổng số tinh trùng tăng lên trong khoảng thời gian kiêng từ 4-10 ngày (Mortimer và cs, 1982; Jørgensen và cs, 2001, 2012). Vài nghiên cứu gần đây đã phản ánh số lượng tinh trùng ít có thể cải thiện khi kiêng xuất tinh trong thời gian ngắn. Điển hình khi làm IUI với mẫu tinh trùng kiêng dưới 2 ngày có tỉ lệ thai cao (Marshburn và cs, 2010). Thời gian kiêng ngắn tầm 40 phút đối với những bệnh nhân mắc oligozoospermia thì thấy có sự cải thiện tốc độ di động cũng như mật độ của tinh trùng (Bahadur và cs, 2015). Tuy nhiên với bài nghiên cứu này, tác giả muốn cung cấp thông tin có cơ sở khi so sánh sự khác nhau giữa mẫu có chất lượng bình thường kiêng sau 2 tiếng và mẫu thu sau 4-7 ngày kiêng.

Nghiên cứu thực hiện trên 43 người đàn ông bình thường có mật độ tinh trùng ≥ 15 triệu/ml, thể tích ≥ 2ml. Dữ liệu được thu giữa tháng 6 năm 2014 đến tháng 12 năm 2015 tại đơn vị sinh sản của Bệnh viện Đại học Aalborg (Đan Mạch).

Tiến hành thu mẫu lần 1 kiêng xuất tinh từ 4-7 ngày; Sau 2 giờ thu mẫu lần thứ 2. Lọc rửa cả 2 mẫu bằng phương pháp Gradient; Đánh giá khách quan chất lượng (mật độ, số lượng, độ di động, các thông số động học) sau lọc rửa và trước lọc rửa bằng máy phân tích lớp tinh trùng (SCA) với hệ thống xử lý CASA.

Kết quả cho thấy thể tích, mật độ, số lượng tinh trùng trong các nhóm di động giảm ở lần xuất tinh thứ 2 (P <0.0001, P = 0.003, P <0.001) nhưng tỷ lệ di động có tăng lên (P <0.01), di động tiến tới (P <0.001) và tăng động (P <0.001), so với lần xuất tinh thứ nhất.

Tóm lại thể tích, mật độ, số lượng tinh trùng giảm trong các nhóm di động nhưng đã có sự cải tiến tỉ lệ tinh trùng với đặc tính tốt (vận tốc, độ tiến tới, tăng động) trong lần xuất tinh thứ 2. Quan điểm này là một lợi thế trong HTSS, có thể kết hợp lấy mẫu tinh trùng sau khi kiêng từ 4-7 ngày và sau 2 giờ để làm các thủ thuật.

Tuy nhiên, hạn chế nghiên cứu chỉ tập trung đầu tư với cỡ mẫu nhỏ và chưa có đối chứng. Để phân tích sâu hơn, nhóm tác giả cần đưa ra các phương pháp kiểm tra tốt hơn như so sánh tỉ lệ mang thai hay độ phân mảnh DNA, nồng độ oxi hóa… của tinh trùng khi đánh giá giữa 2 nhóm mẫu.

Cái Thị Diệu Ánh – Chuyên viên phôi học – IVFMD Tân Bình

Nguồn: Improved sperm kinematics in semen samples collected after 2 h versus 4–7 days of ejaculation abstinence. Human Reproduction. doi:10.1093/humrep/dex101