Giới thiệu

0
9710

Giới thiệu về Alydar Pharmaceuticals Inc.
Alydar Pharmaceuticals (www.alydarpharma.com) là công ty dược phẩm sinh học tư nhân phát triển một nền tảng sản phẩm mới, Pheromics ™, như một nguồn sản phẩm trị liệu để điều trị các bệnh ở người, bao gồm tim mạch, thần kinh, tâm thần, ung thư và đau. Nền tảng sản phẩm của công ty bắt nguồn từ một thư viện độc đáo về các hợp chất thuần túy, hoạt tính sinh học, có tính đa dạng cao và được gọi là các hóa chất thông tin phục vụ như là phương thức giao tiếp hóa học giữa các sinh vật cùng loài hoặc các loài khác nhau. Alydar dự định thương mại hóa thư viện Pheromics của mình và nâng cao đường ống sản phẩm thông qua các mối quan hệ với các công ty công nghệ sinh học và dược phẩm. Công ty Dược phẩm Alydar có trụ sở tại Israel và chi nhánh tại Việt Nam, Alydar Pharmaceuticals, Inc.,
Alydar Pharmaceuticals trên Bloomberg: https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=1245874