HPV trong tinh dịch có nguồn gốc từ bề mặt cơ thể và không phải là nguyên nhân gây vô tinh

0
1429

Vô tinh (azoospermia) xuất hiện ở 5-20% nam giới bị vô sinh. Vô tinh có thể do di truyền (30%), yếu tố ngoại sinh và chưa rõ nguyên nhân (20%). Martorell và cs (2005) đã phát hiện DNA virus HPV trong mô tinh hoàn ở 12/185 nam giới bị vô tinh không bế tắc. Lapawn và cs (2014) cũng phát hiện HPV trong tinh dịch những người đàn ông khoẻ mạnh.

Một số tác giả cho rằng virus HPV trong tinh dịch có nguồn gốc từ đường niệu sinh dục, da và niêm mạc bộ phận sinh dục. Để xác định vấn đề này, các nhà nghiên cứu Đan Mạch đã thực hiện một nghiên cứu nhằm đánh giá tỉ lệ nhiễm HPV trong mô tinh hoàn ở nam giới bị vô tinh so với người khoẻ mạnh; và mối liên quan giữa sự hiện diện HPV trong mô tinh hoàn, ống dẫn tinh (từ phẫu thuật), da cơ quan sinh dục và tinh dịch.

Nghiên cứu dựa trên kết quả sinh thiết tinh hoàn và xét nghiệm DNA virus HPV ở 2 nhóm. Nhóm 1 gồm 100 người được chẩn đoán vô tinh và nhóm 2 gồm 43 người đàn ông khoẻ mạnh được thực hiện thắt ống dẫn tinh. Nhóm 1 có 2 người có vài tinh trùng trong mẫu (crypto), 38 người bị hội chứng chỉ có tế bào sertoli (SCO), 42 người bị giảm/không sinh tinh hoặc quá trình trưởng thành tinh trùng ngưng trệ, và 18 người có mô tinh hoàn bình thường. Tỷ lệ nhiễm HPV trên da ở bộ phận sinh dục là 69% ở 35 người bị vô tinh.

Trong nhóm 2, DNA virus HPV được phát hiện trong tinh dịch 15 người, trên da 28 người, trên ống dẫn tinh của 3 người và không có HPV dương tính trên mô tinh hoàn. Trong số những người đàn ông dương tính với HPV trong tinh dịch, có 13 người có HPV trên da bộ phận sinh dục (87%), và có 11 người (73%) có cùng type HPV ở 2 vị trí trên. Kết quả này cho thấy khả năng HPV trong tinh dịch là do sự lây nhiễm từ niêm mạc bộ phận sinh dục.

Tổng số tinh trùng trung bình của 15 người có HPV trong tinh dịch là 196 triệu/ lần xuất tinh so với 300 triệu tinh trùng/ lần xuất tinh ở 28 nam giới không bị nhiễm HPV trong tinh dịch. Tổng số tinh trùng trung bình của 28 người có HPV trên da bộ phận sinh dục là 237 triệu tinh trùng/ lần xuất tinh so với 314 triệu tinh trùng/ lần xuất tinh ở 15 người không nhiễm HPV trên da vùng sinh dục. Các sự khác biệt này đều không có ý nghĩa thống kê. Nói cách khác, không có mối liên quan giữa tổng số tinh trùng, mật độ tinh trùng, thể tích và sự xuất hiện HPV trong tinh dịch hoặc da ở bộ phận sinh dục.

Không tìm thấy DNA HPV trong sinh thiết tinh hoàn ở cả 43 người đàn ông khoẻ mạnh, bình thường và 98 người bị vô tinh. Tóm lại, không thể xác định nhiễm HPV là nguyên nhân của vô tinh.

Trần Thị Thuỳ An – Chuyên viên phôi học – Bệnh viện Mỹ Đức
Nguồn: Seminal human papillomavirus originates from the body surface and is not a frequent aetiological factor in azoospermia. Journal Andrologia.
https://doi.org/10.1111/and.13202