ANSM: Thu hồi lô thuốc N0 013097 Depakine 200mg/ml và valproate de sodium Zentiva 200mg/ml của công ty Sanofi-Aventis France

0
1773
Thu hồi lô thuốc N0 013097 Depakine 200mg/ml và valproate de sodium Zentiva 200mg/ml

ANSM thông báo thu hồi lô thuốc N0 013097 Depakine 200mg/ml và valproate de sodium Zentiva 200mg/ml của công ty Sanofi-Aventis France, chai dung dịch kèm xy lanh lấy thuốc, do lỗi sai sót trên xylanh chia liều.

Theo báo cáo mà ANSM nhận được trong 1 hộp thuốc chứa xylanh có sẵn thuốc với nồng độ hoạt chất được ghi ở trên nhãn là 200mg/ml phát hiện thực chất chứa xylanh 300mg/ml.

Việc lấy liều theo xylanh 300mg/ml thay vì 200mg/ml dẫn đến điều trị chưa đủ liều và có thể gây ra giảm hiệu quả điều trị động kinh.

Vì vậy, ANSM quyết định thu hồi toàn bộ lô thuốc này (số lô 013097) và trong quá trình chờ đợi kết quả thu hồi, bệnh nhân không cần thiết phải ngừng điều trị.

Làm thế nào để phát hiện ra xylanh lỗi?

Xylanh 300mg/ml và xylanh 200mg/ml có cùng kích thước và màu sắc. Với xylanh 300mg/ml bị sai, người sử dụng có thể tự kiểm tra xylanh trong sản phẩm là đúng hay sai bằng cách quan sát.

 Nguồn: https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/RAPPEL-du-lot-N-013097-de-Depakine-200mg-ml-et-de-Valproate-de-sodium-Zentiva-200mg-ml-Communique

Người tổng hợp: ThS. Nghiêm Linh